Automotive / Tires / Goodyear, Toyo, Wheel Size 18", Tyre Profile 35